Close Back

קרן פנסיה
רק במיטב

הצטרפו עוד היום

ותיהנו מדמי ניהול

מהנמוכים ביותר בשוק

קרן הפנסיה הנבחרת המובילה בישראל

stats icon

גוף גדול מנוסה ומקצועי

עם כ - 600 אלף עמיתים וניהול נכסים בשווי של כ - 26 מיליארד ₪.

stats icon

דמי ניהול מהפכניים

בשיעור של 0.22% מהצבירה
ו-1.00% מההפקדות

stats icon

מאפשרת לכם לחסוך יותר

צפי להגדלת חיסכון לגיל פרישה בעד מאות אלפי שקלים

למה פנסיה במיטב?

video poster

קרן פנסיה נבחרת היא רפורמה שקודמה ביוזמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במטרה להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהוזיל את דמי הניהול.

קרן הפנסיה המקיפה של מיטב זכתה בהליך בחירת קרן פנסיה נבחרת על ידי הרשות, בזכות דמי ניהול נמוכים משמעותית בהשוואה לממוצע עלויות משוקלל של דמי הניהול בשוק.

קרן הפנסיה המקיפה שלנו במיטב היא קרן הפנסיה הנבחרת המובילה בישראל, אשר מנהלת את כספי החיסכון של כ 600 אלף לקוחות, נכון למאי 2022.

כאחד מבתי ההשקעות המנוסים ביותר בשוק, מיטב פועל בהגינות, מסירות, מקצועיות ושקיפות, כבר 40 שנים, במגוון רחב של תחומי השקעות.

פנסיה במיטב מאפשרת לכם לחסוך יותר

על פי שכר ממוצע חודשי במשק על סך:10,551

פנסיה עם דמי ניהול מקסימליים

11,375

קצבה חודשית לגיל פרישה

קרן פנסיה נבחרת של מיטב

13,169

קצבה חודשית לגיל פרישה

כמה אתם
מרוויחים מזה?

שיעור הגידול בקצבה החודשית: כ - 16%

סכום גידול לסך החיסכון עם מיטב: 309,543

החישוב הינו דוגמא להמחשה בלבד, המתבסס על הנתונים הבאים: גבר בן 30, נשוי עם ילדים, אחוז הפרשה בשיעור של 20.83% מהשכר, וקצב עליית שכר בשיעור שנתי ממוצע של 2%. החישוב תחת הנחת תשואה של 4.26% לשנה, לגיל פרישה 67 ועם תקופת הבטחה של 240 תשלומים. השכר הממוצע במשק נכון לחודש ינואר 2021, על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 2. דמי ניהול מקסימליים הינם.0.5% מהצבירה + 6% מההפקדות.

שאלות ותשובות

כשאתם בוחרים בקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב, אתם בוחרים בקרן פנסיה שזכתה במכרז של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בפעם השנייה והיא קרן הפנסיה הנבחרת הגדולה* בישראל. אתם בוחרים בקרן פנסיה המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 26 מיליארד ₪, עם כ- 600 אלף עמיתים נכון למאי 2022 ועם מאות אלפי מצטרפים חדשים מאז בחירתה כקרן הפנסיה הנבחרת אתם בוחרים בגוף גדול, מנוסה ומקצועי.

קרן פנסיה היא מוצר פיננסי, המאפשר לחוסך לקבל קצבה חודשית לכל ימי חייו עם הגיעו לגיל פרישה. כמו כן, מאפשרת קרן הפנסיה לקבל כיסוים ביטוחים במהלך תקופת החיסכון, של אובדן כושר עבודה ('נכות') ופנסיית שארים במקרה של מוות (חס וחלילה).

קרן פנסיה נבחרת היא רפורמה שקודמה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מתוך מטרה להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. במסגרת ההליך, בחרה רשות שוק ההון במכרז, ארבע קרנות פנסיה המספקות את שירותיהן בתנאים אטרקטיביים, ביניהן קרן הפנסיה של מיטב. קרן הפנסיה של מיטב מציעה דמי ניהול משוקללים זולים מאוד ביחס למקובל בענף, בשיעור של 0.22% מהצבירה ו-1.00% מההפקדות החודשיות. כמו כן, מבטיחה קרן הפנסיה כי דמי הניהול יישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.

כן, ניתן לנייד בקלות דרך אתר האינטרנט שלנו.

דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה של מיטב הם בשיעור של 0.22% מן הצבירה, ו-1.00% מן ההפקדה.

דמי הניהול יחולו על המצטרפים החדשים למשך 10 שנים לפחות, מיום ההצטרפות.

לאור העובדה שהקצבה מחושבת על בסיס היתרה שנצברה בקרן הפנסיה, מכאן שככל שהצבירה תהיה גדולה יותר כך הקצבה תהיה גדולה יותר. לכן, רצוי להתחיל לבצע הפרשות לקרן הפנסיה בגיל מוקדם ככל הניתן

כיום, עובדים רבים משלמים את דמי הניהול המקסימליים (או קרוב לכך) ולמעשה פוגעים משמעותית בסכום כספי החיסכון שלהם והקצבה העתידית שתשולם להם בגיל הפרישה. אם גם אתם רוצים להגיע לגיל הפרישה עם אפשרות לקצבה גבוהה יותר, הצטרפו לקרן הפנסיה הנבחרת הגדולה* בישראל.

אם כבר הצטרפתם לקרן הפנסיה של מיטב, אתם מוזמנים להיכנס לאזור האישי שלכם באתר, כדי לבדוק בכל רגע נתון את מצב כספי החיסכון שלכם – מכל מכשיר, 24/7. באזור האישי תוכלו לקבל מידע רב, כמו דו"חות שונים, תשואות, יתרות, ועוד, וכמובן לבצע פעולות. בנוסף, רשות שוק ההון מפרסמת בכל חודש באתר פנסיה נט את תשואות מסלולי קרנות הפנסיה בשוק. באמצעות אתר זה, ניתן לבחון ביצועים לאורך זמן.

בוודאי. לקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב יכולים להצטרף, שכירים ועצמאים. כמו כן, מעסיקים יכולים להצטרף בממשק המעסיקים שלנו ולצרף את עובדיהם לקרן הפנסיה בצורה קלה ופשוטה.

מבית מיטב ואיילון ביטוח. החברה המנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.הנתון נכון ל מאי 2022. בהתאם לנתונים המפורסמים באתר משרד האוצר.האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.